Три начина за спиране актуализациите на ОС Windows 10

Windows 10 на Microsoft е най-модерната към днешен ден операционна система. Но едновременно с това тя има някои неприятни дразнещи функции, които никой не […]

Инсталиране и конфигуриране на NANO сървър в Windows 2016

Nano сървъра е машина с оптимизирана операционна система за отдалечено администриране подходяща за Cloud среди и datacenter-ове. Прилича на Windows Server в Server Core […]

Как да мигрираме юзъри в Active Directory към друг домейн

Както се вижда по-долу на диаграмата имаме няколко потребителя в главния домейн (vcloud-lab.com) и ще ги мигрираме към поддомейна (child.vcloud-lab.com), използвайки ADMT инструментa (Active Directory […]

Как да избегнем съобщението “You don’t have permission to access this folder” при достъпа на директория

При Windows server версиите 2008R2/2012R2 е налице досаден бъг/функция, при който UAC (User Access Control) блокира достъпа до папки дори, когато потребителя е член […]

Какво е vCenter Converter и какви са новостите в последната версия 6.1

Последна версия: VMware vCenter Converter Standalone 6.1.1 | 16 FEB 2016 | Build 3533064

VMware vCenter Converter Standalone предоставя лесен начин за автоматизиране на процеса […]

Как да преборите 10 от най-често срещаните проблеми с компютъра ви

Независимо дали се занимавате със стария компютър на баща ви или собствената си специално изградена игрална платформа, отстраняването на PC проблеми е част от ежедневието. […]

Експортване и импортване на DHCP database на Windows Server

Тук ще ви покажем един от най лесните начини за мигриране на DHCP от един сървър на друг.

Разбира се има много начини,но се пести […]

Команди за активирането на Windows Server 2012 R2 през KMS сървър

Това е кратка инструкция от няколко стъпки относно активирането на Windows 2012 R2, когато активацията е неуспешна при използването на командата:

dism /Online /Set-Edition:ServerStandard /productkey:D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX /AcceptEula

За целлта […]

Какво осначава “Security-Kerberos Error” грешката event ID3 (FIX)

Керберос аутентикацията е невъзможна без правилно настроени SPN-и (Service Principal Name). SPNs-те са уникални идентификатори за услуги, работещи на сървъри. Всяка услуга, която използва Kerberos […]