Керберос аутентикацията е невъзможна без правилно настроени SPN-и (Service Principal Name). SPNs-те са уникални идентификатори за услуги, работещи на сървъри. Всяка услуга, която използва Kerberos […]