Citrix Systems, Inc. е американска мултинационална софтуерна компания, която предоставя виртуализация на сървъри, приложения и desktop-и , мрежи, software as a service (SaaS), и cloud технологии. Тя […]