Както се вижда по-долу на диаграмата имаме няколко потребителя в главния домейн (vcloud-lab.com) и ще ги мигрираме към поддомейна (child.vcloud-lab.com), използвайки ADMT инструментa (Active Directory […]