Три начина за спиране актуализациите на ОС Windows 10

Windows 10 на Microsoft е най-модерната към днешен ден операционна система. Но едновременно с това тя има някои неприятни дразнещи функции, които никой не […]

Инсталиране и конфигуриране на NANO сървър в Windows 2016

Nano сървъра е машина с оптимизирана операционна система за отдалечено администриране подходяща за Cloud среди и datacenter-ове. Прилича на Windows Server в Server Core […]

Експортване и импортване на DHCP database на Windows Server

Тук ще ви покажем един от най лесните начини за мигриране на DHCP от един сървър на друг.

Разбира се има много начини,но се пести […]

Команди за активирането на Windows Server 2012 R2 през KMS сървър

Това е кратка инструкция от няколко стъпки относно активирането на Windows 2012 R2, когато активацията е неуспешна при използването на командата:

dism /Online /Set-Edition:ServerStandard /productkey:D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX /AcceptEula

За целлта […]